Privacy verklaring

Privacyverklaring:

september 2019

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan contact met ons op.

1. Wie zijn wij:

Ons website-adres is: http://www.costablancapaella.com

Contactpersoon: C. Holthuizen-Bijsterbosch

Emailadres: paellacostablanca@outlook.com

2. Deze persoonsgegevens verwerken wij:

a. Naam

b. E-mailadres

c. IP-adres

d. Overige gegevens die je mij zelf verstrekt.

Hoe komen wij aan jou gegevens?

Wij hebben bovenstaande persoongegevens van jouzelf verkregen, omdat je een reactie hebt achtergelaten op onze website of ons contactformulier hebt ingevuld of je op een andere manier deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken wij de persoonsgegevens:

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder heb beschreven.

Contactformulier, e-mail of telefoon

Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen of door te bellen per telefoon. Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die wij op deze wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken wij met het doel om op je bericht te kunnen reageren. Verder gebruiken wij je gegevens wanneer je bij ons een workshop of een show cooking bestelt. Wij zullen immers bij jou thuis komen om een van deze twee diensten te verlenen. Wij bewaren deze communicatie maximaal 2 jaar. Verder gebruiken wij je gegevens wanneer je bij ons een workshop of een show cooking bestelt. Wij zullen immers bij jou thuis komen om een van deze twee diensten te verlenen.

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en ons belang. Ons belang is het onderhouden van een aantrekkelijke inhoud van onze website. Contact met bezoekers helpt ons daarbij. Indien u bij ons een workshop of show cooking bestelt, hebben wij uw gegevens nodig om een u te bezoeken teneinde deze dienst te leveren en deze vervolgens in rekening bij u te brengen.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen jouw gegevens met de volgende derden.

a. Hosting van onze website: JustHost, gevestigd in Nederland.

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben wij gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

5. Jouw rechten

Wij informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via paellacostablanca@outlook.com.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben wij je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming ten allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.  Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website toegestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies. Social Media.

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices, http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

8. Sociale media

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

a. Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl

b. Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

c. Twitter: https://twitter.com/privacy

d. WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

e. Facebook: https:// www.facebook.com/privacy/explanation

9. Google Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie van Google Analytics kun je hier vinden: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/. Deze Google Analytics cookies worden  1 jaar bewaard.

10. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.